Her er en simpel "opskrift", hvor der med garanti sker noget lige fra starten. Når du åbner programmet, skal du kun ændre de parametre og indstillinger, der er nævnt i det følgende:

  1. Sæt m2 og n2 til 1, og sæt a2 og b2 til 165.
  2. Sæt et flueben ved checkboksen "Åbn for afmærkning" – dermed kommer en checkboks til syne ud for hver af indtastningsboksene.
  3. Sæt et flueben i checkboksen ud for a2 og b2.
  4. Klik i billedfeltet – dermed tegnes den figur, der svarer til de indtastede parametre.
  5. Når du nu fortsætter med at klikke i tegnefeltet og samtidig holder SHIFT nedtrykket vil tallene i de to afmærkede bokse hæves med 1, hver gang du klikker med venstre musetaste, og det vil sænkes med 1, hver gang du klikker med højre musetaste.
  6. Kør på denne måde opad fra 165 til 200 – du vil hver gang se en ny og overraskende figur.

Disse figurer er egentlig ikke rigtige Lissajou–figurer, men polygoner, som fremkommer når opløsningen ikke er høj nok, og det kun er en del af figurens punkter, der bliver tegnet. Du kan læse herom side 18–21 i min artikel. Prøv også at ændre opløsningen fra 9 til 5 og gentag forsøget; så vil du se nogle andre og langt simplere figurer

Du kan også starte med at sætte a2 og b2 til 165 til et højere tal, f.eks. 300. Så vil du igen få nogle andre figurer, som nu er sammensat af mange flere linjer. Men vær opmærksom på, at opløsningen også er en vigtig faktor, og den skal som en hovedregel sættes højrere, jo flere detaljer figuren indeholder.