Fortegnelse over Kuhlaus kompositioner
– en side fra webstedet josebamus.dk  
tilbage til siden "Kuhlau" værkfortegnelse efter opus/DF-numre værkfortegnelse efter genre
Fogs Kuhlau-katalog

Dan Fogs Katalog over Kuhlaus kompositioner er et af de vigtigste arbejdsredskaber for den, der seriøst beskæftiger sig med Kuhlau

Dansk musikfortegnelse

Dateringen af de forskellige udgaver har Dan Fog (1919-2000) bl.a. tilvejebragt gennem en minutiøs gennemgang af forlagskataloger samt aviser og tidsskrifter, hvor udgivelsen er blevet annonceret. I 1979 udgav Fog en katalog over samtlige trykte danske musikalier fra perioden 1750 til 1854. For dette og en lang række andre musikbibliografiske pionerarbejder blev han i 1987 udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.

Fogs Weyse-katalog

Fogs Komponistbibliografier omfatter foruden Kuhlau også Weyse, Heise, Gade, Hartmann, Lumbye og Grieg. Her ses omslaget til Weyse-bibliografien.

Indledning og vejledning

Den værkfortegnelse, der ledsager Carl Thrane Kuhlau-biografi fra 1875, omfatter 127 opusnumre plus nogle få værker uden opusnummer. Den sidste kategori skulle senere vise sig at være langt mere omfattende, så da Dan Fog i 1977 kunne udgive bibliografien Kompositionen von Friedr. Kuhlau – Thematisch-bibliographischer Katalog, var det samlede antal nået op på 233 numre.

Fog Katalog er et af de vigtigste arbejdsredskaber for den, der seriøst beskæftiger sig med Kuhlau. Som man kan se på den følgende gengivelse af en side fra katalogen, er denne forsynet med incipit, dvs. begyndelsen af hver sats er noteret i noder. Desuden er så vidt muligt anført kompositionsår, diverse data for første udgivelse (herunder den originale titel, der efter datidens sædvane gerne var på fransk). I det viste eksempel (op. 33) har det desuden været muligt at finde datoen for første opførelse, samt første annoncering og anmeldelse i datidens vigtigste musiktidsskrift Allgemeine musikalische Zeitung. Videre er anført nogle senere udgaver og bearbejdelser.

opslag i Fogs Kuhlau-katalog

Hvor Kuhlaus egen nummerering hører op, nemlig ved op. 127, har Fog fortsat nummereringen: 128, 129, 130 osv. Når man refererer til disse numre, er det almindeligt brugt, at man tilføjer bogstaverne DF, altså f.eks. DF 128.

En hel del kompositioner, især dem fra tiden før Kuhlau flyttede til Danmark, kendes kun fra koncertprogrammer, annoncer og anmeldelser, men de er alligevel medtaget i værkfortegnelsen for at kunne tegne et så fuldstændigt billede som muligt af Kuhlaus kompositionsvirksomhed.

Værkfortegnelsen, der bringes som tillæg til min bog Friedrich Kuhlau – ein deutscher Musiker in Kopenhagen (Georg Olms Verlag, 2011), er grundlæggende baseret på Fogs katalog, men af let forståelige årsager er det kun de vigtigste data, der kan medtaget her, nemlig opus/DF-nummer, titel (her standardiseret til tysk) samt data for første udgivelse, dvs. årstal og musikforlag. Foruden den numerisk ordnede værkfortegnelse er der også en oversigt over værkerne ordnet efter genre. Her er kun kompositionens nummer anført, men til gengæld er antallet af enkelte kompositioner inden for hver genre talt op. Her kan man eksempelvis se, at Kuhlau har skrevet 37 sonater og sonatiner, 39 variationsværker, 50 rondoer . . . ialt 221 klaverkompositioner, hvortil endnu skal lægges 41 kompositioner for 4-hændig klaver. Ikke for intet er Kuhlau også blevet kaldt "Fløjtens Beethoven", for alene for dette instrument (med eller uden andre instrumenter) har han skrevet 81 kompositioner. Antallet af sange og korsatser beløber sig til 146, antallet af sceniske værker til 16. Når vi tager diverse genrer med, kommer vi alt i alt op på 560 kompositioner. Når nummerfortegnelsen kun når op på mindre end det halve, er det fordi flere kompositioner er udgivet under samme opus/DF-nummer.

Det er denne todelte værkfortegnelse, jeg med venlig tilladelse fra Georg Olms Verlag gengiver her (klik i menuen øverst på siden). Den mangler naturligvis den detailrigdom, der udmærker Fogs katalog, men til gengæld giver den et hurtigt og fuldstændigt overblik over Kuhlaus kompositioner, og den medtager desuden 14 kompositioner, der ikke var kendt, da Fog udgav sin katalog. Til disse 14 numre refereres med tilføjelsen Anh (Anhang), f.eks. Anh 8. I enkelte tilfælde har jeg også kunnet berigtige oplysningerne i Fogs katalog.

Her ses begyndelsen af den numeriske værkfortegnelse (en oversigt over forlagenes fulde navn og hjemsted står forud for fortegnelsen):

begyndelsen af Erichsens Kuhlau-Werkverzeichnis