Nyudgivelse af Kuhlaus samlede klavervariationer
Toshinori Ishihara og Gorm Busk fortsætter udgivelsen af Kuhlaus klaverværker

Efter den storstilede samlede udgave af Kuhlaus klaversonater, der i 2012 blev udgivet af IFKS (International Friedrich Kuhlau Society), er turen nu (foråret 2014) kommet til variationsværkerne, som Kuhlau har skrevet en mængde af. Værkerne, der er meget forskellige både med hensyn til længde og med hensyn til sværhedsgrad, er fordelt over tre bind. Hvert bind er på godt 160 sider. Som det var tilfældet med sonaterne, er nodesatsen fremstillet af professor Professor Toshinori Ishihara, stifteren af IFKS, og hvert bind indleder med en udførlig revisionsberetning af Gorm Busk.

Med undtagelse af opus.22, som August Winding genudgav i 1897, har ingen af Kuhlaus variationsværker været udgivet siden Kuhlaus egen levetid - og det til trods for at adskillige af dem er fuldt på højde med de bedste af sonaterne. Det er endda lykkedes udgiverne at opspore et meget tidligt variationsværk, som hidtil har været regnet som forsvundet: variationerne over "Lorsque dans une Tour obscure" (DF 199), som oprindeligt blev udgivet i Hamburg otte år før Kuhlau gjorde sin entre i København, nemlig i 1804.

Pianisterne kan her hente mange gode ideer til fornyelsen af repertoriet - og musikforskerne kan hente stof til adskillige lærde afhandlinger!

1. Bind indeholder:
Variationer over "Lorsque dans une Tour obscure", DF 199 (Vollmer, 1804)
Variationer over et tema af Berton, DF 196 (Rudolphus, ca. 1807)
Variationer over "Guide mes pas o providance" (Cherubini), op.12 (B&H, 1815)
Variationer over "Manden med glas i hånd", op. 14 (Lose, 1813)
Variationer over "God dag, Rasmus Jansen med din kofte", op. 15 (B&H, 1816)
Variationer over "Kong Christian stod", op. 16 (Lose, 1819)
Variationer over "Velkommen varme purpurskål", op. 18 (Böhme, 1819)
Variationer over en dansk sang ("Det var en lørdag aften"), op. 22 (B&H, 1820)
Variationer over "Dannemark! Dannemark! Hellige lyd!", op. 35 (Lose, 1821)
Variationer over 6 østrigske folkesange, op. 42 nr. 1-6 (Hofmeister, 1822)

2. Bind indeholder:
Variationer over et tema fra Webers Jægerbruden, op. 48 (Lose, 1822)
Variationer over 6 temaer fra Webers Jægerbruden, op. 49 nr. 1-6 (Lose, 1822)
Variationer over 3 temaer fra Webers Preciosa, op. 53 nr. 1-3 (Ibsen, 1823)
Variationer over en canzonetta af Bianchi, op. 54 (Hofmeister, 1823)

3. Bind indeholder:
Variationer over 3 temaer fra Webers Euryanthe, op. 62 nr. 1-3 (Cranz, 1825)
Variationer over "Och liten Karin tjente", op. 91 (Lose, Probst, 1828)
Fantasi og variationer over svenske folkesange, op.93 (Lose, 1828)
Variationer over 3 temaer (Bellini, østrigsk folkesang, Hummel), op. 112 nr. 1-3 (Farrenc, 1831)
Variationer over 2 temaer fra Rossinis Wilhelm Tell, op. 116 nr. 1-2 (Spehr, 1831)
Divertissement og variationer over temaer fra Mozarts operaer, op.126 (Lose, Farrenc, 1833)

Denne udgivelse forhandles i Danmark af:
Helge Schlenkert, Lidsøvej 71, DK 2730 Herlev
Email: schlenkert@12move.dk
tlf. 4491.9431 og 3052.0141

Angående prisen henviser jeg til Schlenkerts lagerliste, som jeg med hans tilladelse gengiver her: lagerliste. Lagerlisten omfatter også andre udgivelser fra den danske guldalder.