IFKS's udgivelse af Kuhlaus samlede klaversonater
en af de mest bemærkelsesværdige klaverudgivelser der er set i mange år


Lagt op efter hinanden viser motiverne på titelbladet til de fire bind et panorama af Nyhavn, hvor Kuhlau boede i sit sidste leveår
(det var i det høje hus på første billede). Billederne er tegnet af udgiveren prof. Ishiharas datter Ami Ishihara.

Talrige pianister verden over har i årenes løb forgæves spurgt efter en nyudgivelse af Kuhlaus klaversonater - altså ikke sonatinerne, men de rigtige sonater. I oktober 2012 blev der så næsten til overflod rådet bod på denne forsømmelse, da IFKS (International Friedrich Kuhlau Society) udgav samtlige sonater i fire bind. Professor Toshinori Ishihara, stifteren af selskabet, har egenhændigt fremstillet nodesatsen - et kæmpemæssigt arbejde, der fortjener den højeste påskønnelse. Gorm Busk har påtaget sig arbejdet med revisionen, som der omhyggeligt er redegjort for i udgivelsen, der til fulde lever op til den ambitiøse betegnelse Urtext Edition.

Hvert bind er på gnsn. 120 sider, og de i alt 19 sonater fordeler sig sådan:
      Bind I: op.6a nr.1-3, op.4
      Bind II: op.5a, op.6b, op.8a, op.127
      Bind III: op.26 nr.1-3, op.30
      Bind IV: op.34, op.46 nr.1-3, op.52 nr.1-3

At teksten (introduktion, revisionsberetning, en kort biografi samt en kronologisk ordnet tabel over vigtige begivenheder i Kuhlaus liv) foruden at være skrevet på engelsk også er skrevet på japansk, har sin naturlige forklaring i, at IFKS trods betegnelsen 'international' stadig er et overvejende japansk anliggende (af de 387 medlemmer er i skrivende stund de 366 japanere). Jeg har tidligere kun kunnet henvise til den japanske forhandler, men nu kan denne udgivelse glædeligvis også købes gennem en dansk forhandler, nemlig
Helge Schlenkert, Lidsøvej 71, DK 2730 Herlev
Email: schlenkert@12move.dk
tlf. 4491.9431 og 3052.0141

Angående prisen henviser jeg til Schlenkerts lagerliste, som jeg med hans tilladelse gengiver her: lagerliste. Lagerlisten omfatter også andre udgivelser fra den danske guldalder.