FUND OG FORSKNING
i Det kongelige Biblioteks Samlinger
Bind 51, 2012, s. 598-601