Kuhlau og Japan
– en side fra webstedet  josebamus.dk  
tilbage til siden Kuhlau

Jørgen Erichsen og Toshinori Ishihara
Toshinori Ishihara og forfatteren under førstnævntes besøg i Århus 2009. Billedet er taget fra toppen af bogtårnet i Universitetsparken.

side fra IFKS-Newsletter
De fleste meddelser og artikler i IFKS-Newsletter har hidtil været skrevet på japansk, men med den stigende interesse, der også i Vesten er for for IFKS's aktiviteter, udgives nogle artikler nu også på et europæisk sprog. Her er den japanske version af en af mine egne artikler; den er tillige trykt i en tysk version. Klik på billedet for at se det i større format.


Nedenfor ser du et par af IFKS's udgivelser. Trylleharpen har ikke tidligere været udgivet; klaverudtoget er arrangeret af Gorm Busk, der også har skrevet introduktionen; udgivelsen er forsynet med både dansk og japansk tekst. Grand Duo op.33 for fløjte og klaver foreligger hermed omsider i en moderne udgivelse, hvor pianisten også kan følge fløjtestemmen, hvilket i ældre tid ikke var almindeligt.

Toshinori Ishihara  og  International Friedrich Kuhlau Society

Få steder i verden er interessen for Kuhlau så stor som i Japan. Det skyldes først og fremmest fløjtenisten professor Toshinori Ishihara, der gennem den sidste snes år har stået for utallige koncertopførelser af Kuhlaus musik rundt om i Japan, herunder nogle spektakulære opførelser af operaerne Røverborgen, Trylleharpen og Lulu på en af de største scener i Tokyo.

For yderligere at fremme interessen for Kuhlaus musik grundlagde professor Ishihara i 1999 International Friedrich Kuhlau Society, IFKS. De omtalte koncert– og operaopførelser har siden fundet sted i selskabets regi. Selskabet har også genudgivet en række af Kuhlaus værker, herunder Røverborgen, Trylleharpen, Lulu og William Shakespeare. Den oprindelige plan om at udgive af Kuhlaus samlede værker har man dog vistnok forladt, det er simpelthen en for stor mundfuld, men lige nu er en udgivelse af et udvalg af Kuhlaus større klaverværker under forberedelse. Selskabet udgiver desuden et tidsskrift, IFKS-Newsletter, samt en hjemmeside, der findes både i en japansk og en engelsk version. Her følger adressen på den engelske version:

Og her ser du IFKS's startside:

Trods betegnelsen "International" er det dog endnu i dag mindre end 5 % af selskabets medlemmer, der er bosiddende uden for Japan. Det vil der forhåbentlig blive rådet bod på i de kommende år, for IFKS-Newsletter, der i begyndelsen udelukkende var skrevet på japansk, er nu også begyndt at indeholde artikler på tysk og engelsk.

Men i hvert fald kan man med stort udbytte besøge den engelske version af hjemmesiden, også selv om den endnu ikke er fuldt udbygget. Specielt vil jeg anbefale den side, der hedder "Reading and Hearing". Her kan man afspille adskillige af Kuhlaus klaverkompositioner samtidig med at nodebilledet træder frem på skærmen. Et imponerende arbejde! Hvad afspilningen angår, er der teknisk set tale om MIDI–filer. Det betyder, at lyden er syntetisk genereret, men kvaliteten er forbavsende god. Et par eksempler på Kuhlaus sange er også med; her må et syntetisk blæserlignende instrument her gøre det ud for sangstemmen, og det lyder ikke ret kønt!

Nodebilledet er her kun tænkt som en orientering. Opløsningen er for lav til at billedet tåler at blive gengivet i fuld størrelse, dvs. i A4–format. Her må man have tålmodighed, indtil den ovenfor omtalte udgave af klaverværkerne er i handelen. Man kommer til siden "Reading and Hearing" sådan: På startsiden vælger man det menupunkt, der hedder "About Kuhlau", og her vælger man "Reading and Hearing". Klikker du på nedenstående adresse, kommer du direkte til siden:

Klikker du på menupunktet "Store", finder du en liste over de noder, CD'er og DVD'er, som IFKS har udgivet, og du kan også finde en bestillingsformular. Jeg kan bekræfte, at forsendelser til og fra Japan ekspederes med samme lethed og hurtighed, som var det inden for Europa. Noget andet er så, om du kan finde ud af at overføre beløbet til en japansk bank!


Her ser du omslagene til de to DVD'er, der blev fremstillet i forbindelse med opførelsen af operaerne Trylleharpen og Lulu i Tokyo. De kan ligesom noderne bestilles via IKFS's hjemmeside.