M U S I C A     P R Æ L U D I U M     V I T Æ     Æ T E R N A
Her kan du se og kopiere mere end 500 nodesider
med orgelmusik, kormusik, salmer, forspil mm.
fra Musikforlaget Josebamus
og i mange tilfælde kan du også høre musikken
gå til hovedmenuen om forlaget artikler om kirkemusik kontakt forlaget

Her finder du en række direkte links til præludier, salmeforspil, korsatser m.m.
i forbindelse med advents- og julegudstjenesterne:
musik til advent og jul

Og her er en helt ny orgelkoral over "Julen har englelyd":
NB. Hvis du har udprintet noden før 9.12., bør du lave et nyt print,
da jeg har foretaget mindre rettelser i takt 8 og 70-73

se den og udprint den         hør den

Sidste nyt: forspil til "Barn Jesus i en krybbe lå" og "Det var ikke en nat som de andre"

Hvis du ikke allerede har anskaffet denne meget roste samling,
skulle du måske skrive den på ønskesedlen:
             
Udgivelsen fås hos Aarhus Musik. Ved samlet køb sparer du 84 kr, dvs. du får alle tre hæfter til blot 336 kr.
Her kan du læse en anmeldelse, og her er et direkte link til Aarhus Musik , hvor du også kan finde mine andre udgivelser.
Husk også at bestille Eine kleine Weihnachtsmusik – en julepastorale i 5 satser i god tid inden julekoncerterne (pris 85 kr).


Oversigt over det videre indhold på denne side
(klik på den røde knap for at komme til komponisten)
Jørgen Erichsen (omkring 200 kompositioner for orgel, kor mm.)
Johann Sebastian Bach (arr. for orgel af BWV 911-14 og 916)
Johann Gottfried Walther (udvalgte orgelkoraler)
A.P.Berggreen (Berggreens arr. af en række salmemelodier for sopran, alt og bas)
J. P. E. Hartmann (Fantasi, op.20, Sørgemarsch ved Thorvaldsens bisættelse)
Hans Matthison–Hansen (Postludier, 1. og 2. samling)
Niels W. Gade (3 tonestykker for orgel, op.22)
Felix Mendelssohn-Bartholdy (bryllupsmarchen i ny udgave)
Lèon Boëllmann (15 satser fra "Heures mystiques" arr. med pedal)
Du kan frit kopiere noderne på denne side, og du kan ligeledes frit bruge musikken i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Men husk at indberette det til KODA, hvis musik, der er ophavsretsligt beskyttet, opføres i forbindelse med en kirkekoncert. Du må
naturligvis heller ikke udgive noderne eller indspille beskyttet musik uden efter aftale med forlaget.
For noder og lydfiler anvendes denne FARVEKODE:     se/kopier noden     hør musikken
Hvis du ikke har set min
præsentation på startsiden,
kan du se den her. Om mit
forhold til det at komponere
kirkemusik kan du læse om
i dette interview interview
fra Kristeligt Dagblad.
Udgivelser af Jørgen Erichsen
0versigten revideret og delvis omstruktureret maj 2014 / ny revision november 2014
Klik på den røde knap for at komme til den ønskede kategori
større orgelværker til koncertbrug
orgelkoraler og andre koralbearbejdelser
præludier, pastoraler og andre frie satser
bryllupsmusik (også medtaget under 'orgelkoraler og andre koralbearbejdelser')
julemusik (også medtaget under 'orgelkoraler og andre koralbearbejdelser')
"Elleve Koralpræludier" (den oprindelige udgave uden pedal fra 1989)
kormusik
melodier til salmer af Jørgen Michaelsen (skrevet til udgivelsen "Ordets Lys", 1987)
melodier til Grundtvigs bibelhistoriske sange (skrevet til Jørgen Glenthøjs udgivelse fra 1990)
udvalgte salmeforspil

Større orgelværker til koncertbrug
Vil du vide mere
om de trykte udgaver,
event. bestille dem,
så klik her: Aarhus Musik

    Toccata Thylandica – 12 sider, spilletid 9–10 min.

Toccata Thylandica er baseret på motiver fra folkevisen om Ebbe Skammelsøn, hvis dramatiske handling som bekendt udspiller sig i Thy. Værket er sammensat af en række kortere eller længere afsnit, der er vidt forskellige m.h.t. karakter og form. Lidt forenklet kan man sige, at det består af en indledning, hvor det tematiske materiale præsenteres og værkets grundlæggende stemning anslås, en første toccata (takt 24 ff) baseret på folkevisens indledende takter og af karakter episk, en anden toccata (takt 153 ff) baseret på folkevisens afsluttende takter og af karakter lyrisk-pastoral, en passacaglia (takt 201 ff), hvor folkevisens indledende takter væves sammen med et kromatisk ostinatomotiv og af karakter dramatisk, samt en afslutning (takt 264 ff), hvor det tematiske materiale gennemspilles en sidste gang, men nu i en majestætisk-pompøs opsætning.
      I en anmeldelse hed det: "Værket er imponerende fordi det spænder så vidt, fra de fine bløde klange til et kæmpebrus . . . I modsætning til meget af den nyere musik, der ofte er eksperimenterende ud i det ekstreme, er "Toccata Thylandica" absolut i den venlige ende af skalaen . . . Skammelsøn–motivet vender hele tiden tilbage, men i forskellige forklædninger, blidt og barsk, og på den måde kan øret og det lyttende indre finde hvile ind mellem de dramatiske udladninger, og værket bliver til en stor oplevelse."
      NB: Den reviderede trykte udg. fra 2014 erstatter den opr, udg. fra 1994.


    Introduktion og passacaglia efter et motiv fra vægtersangen – 8 sider, spilletid ca. 7 min.

Inspirationskilden har været de udtryksfulde første takter af melodien ("Når mørket jorden blinder" (DDK 412) - oprindeligt en tysk visemelodi fra det. 16. årh.), som viste sig at være særdeles velegnede som en ostinatobas, hvorover bestandigt nye toneranker kan udfolde sig. Først får man dog lejlighed til at høre melodien i sin helhed. Derefter gennemspilles ostinatotemaet 3 × 8 gange, første gang i a-mol, anden gang i d-mol, tredje gang igen i a-mol, og hver gang sådan at musikken vokser i intensitet og dramatik. Værket munder ud i nogle jublende figurationer i dur - hvad man jo så kan tolke som dagslyset, der bryder frem efter nattens dramatiske begivenheder. Men det skal tilføjes, at værket ikke skal opfattes som et stykke programmusik! Værket giver organisten rig lejlighed til at udnytte alle orglets muligheder - og til at vise sine egne færdigheder!
      NB: En trykt udg. er udkommet i maj 2014.


    Metamorfoser over "Giv mig, Gud, en salmetunge" – 7 sider, spilletid ca. 6 min.

Metamorfoser blev skrevet som bestillingsværk til en orgelindvielse, hvor opgaven var at demonstrere alle orglets klanglige facetter i et publikumsvenligt tonesprog og gerne under benyttelse af en kendt salmemelodi. Den er siden ofte blevet spillet ved ved kirkekoncerter, og til den positive modtagelse bidrager vel ikke mindst, at den er baseret på en velkendt salmemelodi og således har det, som J.A.P.Schulz kaldte "der Schein des Bekannten". Værket har tidligere været betegnet som 'partita'.
      NB: En trykt udg. er udkommet i maj 2014.


Koralvariationerne indgår
i "Orgelkoraler og andre
koralbearbejdelser",
hæfte 2
    8 koralvariationer over "Her kommer, Jesus, dine små" – 4 sider, spilletid ca. 4 min.

Den enkle, barnligt–enfoldige tone, som præger J.A.P.Schultz' melodi, er fastholdt i de første variationer. Derefter begynder bevægelsen at blive livligere, harmonikken bliver mere krydret, flere registre kobles til, satsen vokser kort sagt i intensitet. Den afsluttende variation har nærmest karakter af en triumfmarch; melodien har her fået en medspiller i form af en livlig diskantstemme. Værket er komponeret i 2012, og det er således en af mine seneste kompositioner.
      NB: Værket indgår i 2. hæfte af Orgelkoraler og andre koralbearbejdelser fra 2014.


  Eine kleine Weihnachtsmusik – en julepastorale i fem satser (ialt 15 sider, samlet varighed ca. 11 min.)
"En underfundig blanding af skæmt og alvor" – således er denne ca. 10 min. lange julepastorale, der er blevet et fast indslag ved julekoncerten i flere kirker, blevet karakteriseret. Betlehemsstjernen tindrer i det høje, de hellige tre konger gør deres entré til en march, hyrderne danser i valsetakt, Caspar, Melchior og Balthazar ofrer deres "guld, røgelse og myrra skær", og det hele slutter med en grandios apoteose.
      NB: Den reviderede trykte udg. fra 2014 erstatter den opr, udg. fra 1996.
    1.sats: Stjernen over Betlehem
    2.sats: Helligtrekongers march
    3.sats: Hyrdernes dans
    4.sats: Kongernes tilbedelse
    5.sats: De himmelske hærskarers lovsang

Orgelkoraler og andre koralbearbejdelser
Hovedparten af de følgende satser udkom oprindeligt i samlingerne Lyksaligt det folk, som har øre for klang (navngivet efter Grundtvigs og Laubs smukke, men vistnok sjældent brugte salme), fra 1996, Seks bryllups- og festpræludier fra 1994, samt Elleve koralpræludier til kirkeårets højtider fra 1989. De har alle længe været udsolgte. I mellemtiden er flere af satserne blevet revideret eller ligefrem omskrevet. Det gælder specielt satserne fra sidstnævnte samling; de var oprindeligt som et ønske fra "Dansk Kirkemusiker Forening" skrevet, så de kunne spilles uden pedal, men de er nu omskrevet og tilpasset et større orgel. Tillige med en række senere komponerede satser indgår de nu alle i samlingen Orgelkoraler og andre koralbearbejdelser, hæfte 1-3, som udkom i maj 2014. Den følgende liste afspejler stort set indholdet i de tre hæfter.
      Her er hverken tale om halvkedelig "organistmusik" eller om desperate forsøg på at være "moderne". Jeg bekender mig til tonaliteten som musikkens naturgivne grundlag (se mine artikler herom under menupunktet 'artikler'), men jeg bestræber mig også på at skrive i en personlig stil. I anmeldelser og i de tilbagemeldinger, jeg får på denne website, omtales min musik som "yderst velklingende", "publikumsvenlig", "traditionelt tonesprog, men med et klart personligt præg", og mange fremhæver også de harmoniske og kontrapunktiske finurligheder, som jeg ynder at flette ind i musikken.
      Udgivelsen Lyksaligt det folk indledte med nogle betragtninger over det at skrive gudstjenestemusik. De kan læses her: FORORDET
Du kan få de rigtige noder hos Aarhus Musik for bare 336 kr. for alle tre hæfter.


  Blomstre som en rosengård (J.P.E.Hartmann)
  Dejlig er den himmel blå (Meidell)
  Dejlig er jorden
  Den mørke nat forgangen er (Winding)
  Denne er dagen, som Herren har gjort (Vulpius)
  Den signede dag (Weyse)
  Det er så yndigt at følges ad   (MP3–filen kun et udsnit)
  Det kimer nu til julefest
  Du, Herre Krist (A.P.Berggreen)
  Du, som går ud fra den levende Gud (Franck)
  Eet fornødent er, det ene (Freylingshausen)
  Et barn er født i Betlehem
  Et kors det var det hårde, trange leje (Berggreen)
  Hil dig , frelser og forsoner (Hoffmann)
  Hjerte, løft din glædes vinger
  I al sin glans nu stråler solen (Rung)
  I østen stiger solen op (Weyse)
  Jeg er træt og går til ro (Malling)
  Jesus, dine dybe vunder (Genève 1551)
  Julen har bragt velsignet bud   (MP3–filen kun et udsnit)
  Krist stod op af døde (leise, 12. årh.)
  Kærlighed fra Gud
  Lover den Herre (Stralsund 1665)
  Lyksaligt det folk, som har øre for klang (Laub)
  Naturen holder pinsefest (Berggreen)
  Nu falmer skoven trindt om land (Nebelong)
  Nu rinder solen op af østerlide (Zinck)
  Nu sænkes overalt Guds skabermørke (Erichsen)
  Påskeblomst! hvad vil du her (Nielsen)
  Sorrig og glæde de vandre til hobe (visemelodi ca. 1670)
  Stat op min sjæl i morgengry (Laub)
  Til himlene rækker (J.P.E.Hartmann)
  Under dine vingers skygge (J.P.E.Hartmann)
  Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen)
  Vær velkommen, Herrens år (Berggreen)
  Vågn op og slå på dine strenge (Hamburg 1690)

Præludier, pastoraler og andre frie satser
De 12 første satser er oprindeligt udgivet under titlen "Fra min orgelbog". De blev udvalgt blandt et større antal kompositioner, som jeg havde skrevet over en mere end 30-årig periode. Det forklarer deres meget forskelligartede stil og karakter, og det er også det, jeg har fremhævet med karakterbetegnelserne. Af samme grund vil man her kunne finde musik til gudstjenester og kirkelige handlinger af enhver art. Jeg har foretaget enkelte rettelser og forbedringer i forhold til den trykte udgave fra 1996. Trioen i c-dorisk er komponeret i 2012, men har ikke tidligere været offentliggjort. "Fanfare og processionsmarch" var oprindeligt skrevet som en bryllupsmarch og den indgik i samlingen "Seks bryllups- og festpræludier"; men den bruges efterhånden også flere steder i forbindelse med konfirmation.
Alle satserne er udgivet
i dette hæfte, som du
kan få hos Aarhus Musik

  Præludium i G (Maestoso)
  Præludium i D-dur (Con grazie)
  Præludium i C-dorisk (Con devozione)
  Præludium i C-dur (Agitato)
  Pastorale i F-dur (Con sentimento)
  Præludium i d-mol (Risoluto)
  Toccatina i G-dur (Con brio)
  Pastorale i C-dur (Amabile)
  Præludium i G-dur (Giocoso)
  Præludium i d-mol (Patetico)
  Præludium i e-mol (Moderato)
  Festpræludium i H-dur (Jubiloso), "Hommage a Johann Sebastian"
  Trio i c-dorisk   
  Fanfare & processionsmarch

Bryllupsmusik (også medtaget i kategorien 'Orgelkoraler')
De følgende fire satser er, siden de første gang blev i udgivet i samlingen "Seks bryllups- og festpræludier", blevet et fast indslag ved bryllupper i mange af landets kirker; også den positive respons fra præster og bryllupsgæster har været medvirkende til, at jeg nu præsenterer dem i en ny og bedre nodeopsætning
Satserne indgår i
"Orgelkoraler
og andre
koralbearbejdelser"
  Det er så yndigt at følges ad   (MP3–filen kun et udsnit)
Den 74 takter lange tredelte fantasi over Weyses melodi er primært tænkt som postludium.
På grund af dens festligt–koncerterende karakter vil den også gøre sig ved en kirkekoncert
  Jeg ved en blomst så favr og fin
Identisk med "Du Herre Krist" (se "Orgelkoraler"), men er faktisk skrevet som bryllupspræludium
  Jert hus skal I bygge
En pompøs bryllupsmarch med en fanfareagtig indledning og en triodel
  Kærlighed fra Gud
Hartmanns romantiske harmonik er her kombineret med et barokpræget formsprog
se også "Fanfare & processionsmarch" under "Præludier, pastoraler mm."

Julemusik (også medtaget i kategorien 'Orgelkoraler')
Flere af de efterfølgende julepræludier har tidligere været udgivet i "Elleve Koralpræludier til kirkeårets
højtider – for orgel med eller uden pedal" (1989); de er i mellemtiden blevet bearbejdet for et større
orgel, så pedal er nu obligatorisk. Se også "Eine kleine Weihnachtmusik" under kategorien Større orgelværker.
Under kategorien Kormusik henvises desuden til Ind under jul samt En slags julevise.
Satserne indgår i
"Orgelkoraler
og andre
koralbearbejdelser"
    Dejlig er den himmel blå  
        En festlig fantasi over denne yndede melodi.  
    Dejlig er jorden
        Den stærkt modulerende sats (inspireret af Bachs "Kleines harmonisches Labyrinth")
        er tænkt som postludium, hvor den event. kan gentages ad libitum.
    Det kimer nu til julefest
        En sats i et "friskt" tonesprog og med et diskret anstrøg af klokkeklang
      – også en god anledning til at bruge cymbelstjernen!
    Et barn er født i Betlehem
        En let spillelig og iørefaldende sats, oprindeligt skrevet til en børnegudstjeneste
    Hjerte, løft din glædes vinger
        Denne smukke julesalme hører desværre ikke til de mest brugte, men det kunne så være en opfordring!
    Kimer, I klokker!
        Er kommet til efter udgivelsen af "Orgelkoraler og andre koralbearbejdelser"
    Julen har bragt velsignet bud   (MP3–filen kun et udsnit)
        Den 80 takter lange sats passer nok bedst som postludium, og den vil også gøre sig godt ved en julekoncert
    Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen)
        "Det klinger sødt i højen sky" – julestemningen breder sig med sikkerhed allerede fra første takt!
Bemærk at "Eine kleine Weihnachtsmusik", som tidligere har været placeret i kategorien
"Julemusik", nu skal findes i kategorien: "Større orgelværker til koncertbrug"

Denne udgave bliver,
efter at være solgt
i mere end 600 ekspl.,
ikke genoptrykt

Elleve koralpræludier til kirkeårets højtider
for orgel med eller uden pedal

Dette er den oprindelige version fra 1989 af "Elleve koralpræludier". Stykkerne henvendte sig i første omgang til organister med begrænsede tekniske færdigheder, og de blev tilrettelagt, så de kunne spilles både med og uden pedal. I tidens løb har jeg imidlertid modtaget talrige vidnesbyrd om, at også organister med "det store kørekort" flittigt benytter samlingen, og derfor har jeg i de senere år omskrevet stykkerne uden hensyntagen til sværhedsgraden - hvorved de efter min bedste overbevisning i flere tilfælde blevet væsentligt forbedret. Det er disse omskrivninger, man finder under kategorien "Orgelkoraler og andre koralbearbejdelser" (samt for julepræludiernes vedkommende tillige i den foranstående kategori: "Julemusik"), og de er også medtaget i udgivelsen af samme navn. Den oprindelige version er for længst udsolgt, men jeg får stadig opfordringer til en genudgivelse - bl.a. fra Dansk Kirkemusiker Forening's formand. En sådan foreligger hermed i form af denne netudgivelse, hvor de elleve stykker er samlet i tre filer, betegnet som hhv. julepræludier, påskepræludier og pinsepræludier. Det skal bemærkes, at nodesatsen er håndskrevet - udgivelsen stammer nemlig fra før den tid, hvor jeg gik over til elektronisk nodeskrivning.
  Julepræludier (Hjerte, løft din glædes vinger - Et barn er født i Betlehem -
      Velkommen igen, Guds engle små - Dejlig er jorden)
  Påskepræludier (Hil dig, frelser og forsoner - Et kors det var det hårde, trange leje -
      Krist stod op af døde - Påskeblomst, hvad vil du her
  Pinsepræludier (I al sin glans nu stråler solen - Du, som går ud fra den levende Gud -
      Naturen holder pinsefest)

Kormusik   (heftede korstemmer på godt papir fås ved henvendelse til forlaget)
De fire påskemotetter er udgivet samlet. Det samme gælder de tre julesange "Ind under jul".
  Fire koralmotetter til påsketiden, alle fire motetter (ialt 21 sider)
    nr.1: Hil dig, frelser og forsoner (efter Hoffmanns melodi) S, A, T, B
    nr.2: Et kors det var det hårde, trange leje (efter Berggreens melodi) S, A, T, B
    nr.3: Krist stod op af døde (efter før-reformatorisk melodi) S, A, T, B
    nr.4: Påskeblomst! hvad vil du her (efter Carl Nielsens melodi) S, A, T, B
  Han, som har hjulpet hidtindtil, for blandet kor og obligat klaver
    Det er hverken "Hønen" eller andre af de melodier, Grundtvigs smukke og tankevækkende salme sædvanligvis synges på,
    der ligger til grund for denne 150 takter lange korsats. Melodien er helt ny, og satsen er gennemkomponeret, idet jeg
    løbende har søgt at tolke teksten musikalsk. Den obligate klaverstemme har ligeledes en illustrerende funktion.

    Det er kun partituret, du kan se og eventuelt udprinte her. Stemmematerialet, der foruden partituret også omfatter et sæt
    korpartiturer (antallet afhænger naturligvis af korets størrelse) samt en klaverstemme, kan fås ved henvendelse til forlaget
    (se menupunktet 'kontakt forlaget' øverst på denne side).
  Ungdom og visdom de fulgtes ad   S, A, T, B
    En 98 takter lang gennemkomponeret sats efter Grundtvigs versificerede gengivelse af Luk. 2, 41-52 (den 12-årige
    Jesus prædiker i templet). Udgangspunktet er den samme melodi, som længere nede på siden findes under
    overskriften Melodier til Grundtvigs bibelhistoriske sange
  Op til Jerusalem vi gå   S, A, B
    Komponistens eget arrangement for sopran, alt og bas af den prisvindende melodi,
    skrevet til den af Jørgen Glenthøj redigerede udgivelse af Grundvigs "Bibelhistoriske sange", 1990
  Ind under jul – tre sange for trestemmigt kor, alle tre sange (8 sider)
    nr.1 Skyerne gråne – arrangement af Thora Borchs melodi, S, A, Ba
    nr.2 Ind under jul – arrangement af Morten Eskesens melodi, S, A, Ba
    nr.3 Ved juletid står granen – arrangement af engelsk julevise, S, A, Ba
  En slags julevise   S, A, B
    C. P. Honoré's sørgmuntre julevise ironiserer over julens "sylte og granduft og nissehalløj".
    Et forfriskende og meget anderledes indslag i julekoncerten!
  Nu sænkes overalt Guds skabermørke arrang. for 3 lige stemmer
    Komponistens eget arrangement af nr.398 i salmebogen. Et emne for en aftenkoncert, hvor børnekoret medvirker.
  Lad de små børn komme, en gennemkomponeret dåbssalme for 3 lige stemmer
    Jørgen Michaelsens smukke dåbssalme er blevet et fast indslag ved dåben i flere kirker,
    hvor børnekor medvirker ved gudstjenesten.
  Op, al den ting – en koralkantate efter Brorsons salme  
  for 2 lige stemmer (børne– el. pigekor), sopranblokfløjte og orgel med pedal     (12 sider)
    En gennemkomponeret og rytmisk prægnant fortolkning af Brorsons salme formet som en række variationer over
    den bekendte melodi. Siden uropførelsen i 1994 er dette værk blevet særdeles populært hos både kor og publikum.
    NB. Det er kun partituret, du kan se her, og gengivelsen er ikke optimal, da det drejer sig om en scanning, hvor
    filen er stærkt komprimeret for at holde størrelsen inden for rimelighedens grænser. Men du kan få det komplette
    opførelsesmateriale bestående af 2 partiturer (til hhv. dirigent og organist), 1 fløjtestemme samt korstemmer
    efter behov – alt heftet og trykt på godt papir – ved henvendelse til forlaget (se menupunktet "kontakt forlaget"
    øverst på denne side)

Melodier til salmer af Jørgen Michaelsen
Disse fem melodier er skrevet på bestilling af Dansk Kirkemusiker Forening i forbindelse med udgivelsen af Jørgen Michaelsens ”Ordets Lys. 63 salmer” (1987). Klaverarrangementerne er første gang trykt i den til samlingen hørende melodibog, der ligeledes udkom på Dansk Kirkemusiker Forenings forlag. Melodien til ”Nu sænkes overalt” er siden medtaget i Den danske Koralbog (DDK 398), i Højskolesangbogen samt i flere andre sangbøger. Teksterne medtages her med venlig tilladelse af forfatteren (se også i foregående afsnit dåbssalmen "Lad de små børn komme" for 3 lige stemmer samt versionen for 3 lige stemmer af "Nu sænkes overalt").
  Det er de nye dage
  Din dag – et lysudbud
  Ind i en hvirvel
  Josef drømte, han på marken
  Nu sænkes overalt Guds skabermørke

Melodier til Grundtvigs bibelhistoriske sange
I 1989 deltog jeg i en priskonkurrence, som blev udskrevet i anledning af den komplette udgivelse af Grundtvigs bibelhistoriske sange. Der ønskedes nye melodier til i alt 24 af sangene. Jeg komponerede musik til 21 af dem, og 4 af disse blev medtaget i Bibelhistoriske sange om den gamle og nye pagt udgivet ved dr.theol. Jørgen Glenthøj. Her har jeg valgt 12 ud. Teksterne er gengivet som noteret i udgivelsen.
  Et paradis var Gosen
  Farao sidder i højeloftssal
  Kom lad os prise de herlige mænd
  Kvinden på sin krykke
  Lazarus lå på sotteseng
  Midiamiten som en tyrk, han rased
  Op til Jerusalem vi gå
  Samson var træl i filisternes land
  Ser du ham på fiskerbåden!
  Skændige Judas, som fandt det uhyre
  Slangen i bugter
  Ungdom og visdom, de fulgtes ad

Udvalgte salmeforspil
De knap 200 salmeforspil, jeg for snart mange år siden har udgivet, har opnået en næsten overvældende udbredelse – og ikke kun blandt organister med "det lille kørekort"! De er imidlertid skrevet til den gamle koralbog, og de for længst udsolgte. Alligevel modtager jeg stadig bestillinger, og jeg har derfor valgt at medtage den samling på 72 forspil, som jeg første gang udgav i 1992 (og som jeg selv betragter som min bedste) her på siden. Bemærk at denne samling ikke omfatter melodier fra 1800-tallet; forspil til disse melodier findes nemlig i de tre hefter "3 x 42 salmeforspil til Den danske Koralbogs 1800-tals melodier". Det skal endnu engang fremhæves at nummereringen og tonearterne relaterer til den gamle koralbog.
  Af dybsens nød, o Gud til dig
  Af højheden oprunden er
  Aleneste Gud i himmerig
  Alle mine kilder skal være hos dig
  Almagts Gud, velsignet vær
  Alt, hvad som fuglevinger fik
  Alt står i Guds faderhånd (Laub)
  Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
  Bøj, o Helligånd, os alle
  Denne er dagen, som Herren har gjort
  Den yndigste rose er funden
  Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
  Du som går ud fra den levende Gud
  En rose så jeg skyde
  En vej eller anden, vor Herre ved råd
  Er du modfalden, kære ven
  Et barn er født i Betlehem
  Et trofast hjerte, Herre min
  Fryd dig, du Kristi brud
  Frydetonen går mod tronen
  Fuglen har rede, og ræven har grav
  Gak ud, min sjæl, betragt med flid
  Giv mig, Gud, en salmetunge
  Glæd dig, Sion, glæd dig, jord
  Guds godhed vil vi prise
  Guds igenfødte, ny-levende sjæle
  Guds søn kom ned fra himmerig
  Gør døren høj, gør porten vid
  Her kommer, Jesus, dine små
  Herre, jeg har handlet ilde
  Herre Jesus, vi er her
  Her ser jeg da et lam at gå
  Himlene, Herre, fortælle din ære
  Hjerte, løft din glædes vinger
  Hvad kan os komme til for nød
  Hvo ikkun lader Herren råde
  Hvorledes skal jeg møde
  Jeg ved et evigt himmerig
  Jeg ved på hvem jeg bygger
  Jeg vil din pris udsjunge
  Jesus! dine dybe vunder
  Klokken slår, tiden går
  Kom, sandheds ånd, og vidne giv
  Lover den Herre
  Lovet være du, Jesus Krist
  Lovsynger Herren, min mund og mit hjerte
  Min død er mig til gode
  Min Jesus, lad mit hjerte få
  Mit hjerte altid vanker
  Mæt min sjæl, o Jesus sød
  Nu bede vi den Helligånd
  Nu blomstertiden kommer
  Nu kom der bud fra englekor
  Nu rinder solen op
  Nu takker alle Gud
  Nu velan, vær frisk til mode
  Op, al den ting, som Gud har gjort
  Op, alle folk på denne jord
  Op. alle, som på jorden bor
  Op min sjæl, thi sol er oppe
  O store Gud, din kærlighed
  Påskeblomst! hvad vil du her
  Rind nu op i Jesu navn
  Se, nu stiger solen af havets skød (Ring)
  Sov sødt, barnlille
  Stat op, min sjæl, i morgengry
  Tak og ære være Gud
  Til dig alene, Herre Krist
  Vaj nu, korsets flag på voven
  Vor Gud han er så fast en borg
  Vågn op og slå på dine strenge
  Ånden opgav enkesønnen


J.S.Bach
Johann Sebastian Bach: 6 arrangementer for orgel med pedal
efter klavertoccataerne BWV 911-14 og 916

De syv toccataer for klaver hører tidsmæssigt hjemme blandt Bachs ungdomsværker, hvor han var under indflydelse af den nordtyske skole og ikke mindst Buxtehude. De rummer musik af stor og umiddelbar skønhed, og de kan naturligvis uden videre spilles manualiter på orgel. Her har jeg imidlertid gjort dem mere ”orgelmæssige”, idet jeg ikke bare har noteret understemmen i pedalet, men jeg har f.eks. til visse passager tilføjet parallelle tertser eller sekster, i stil med hvad Bach selv gør i sine orgelværker. Satserne består af afsnit fra de mosaikagtigt sammensatte toccataer. Jeg skrev oprindeligt disse arrangementer, fordi jeg savnede at kunne spille nogle flere frie orgelsatser af Bach med en længde, der passer til en gudstjeneste – og en sådan længde har netop flere af disse i sig selv afrundede toccata-afsnit.
Præludium og fuga i e-mol efter BWV 914   (2 sider)   MP3 (præl. + beg. af fuga)
Toccata i d-mol efter BWV 913   (3 sider)   MP3
Toccata (Adagiosissimo) i g-mol efter BWV 915 og 913   (3 sider)   MP3
Toccata og adagio i c-mol efter BWV 911   (4 sider)
Toccata i G-dur efter BWV 916   (4 sider)   MP3 (lidt over halvdelen)
hør Jakob Strandby spille ovenstående bearbejdelse af G-dur toccataen
på Frobeniusorglet i Lynge kirke; lydoptagelse: Torben Holdt
Adagio i e-mol efter BWV 916   (2 sider)

Bach: "Wachet auf, ruft uns die Stimme", orgelkoral
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" (da. "Zions vægter hæver røsten") er utvivlsomt en af Bachs mest yndede orgelkoraler. I den mest brugte udgave, nemlig Griepenkerl & Roitzsch (Edition Peters), er manualstemmerne noteret i hhv. alt– og tenor–nøgle, nøgler som mange organister i dag næppe er helt fortrolig med. Her er satsen omskrevet til de almindeligt brugte nøgler, nemlig sopran– og bas–nøglen.
Wachet auf, ruft uns die Stimme   (3 sider)
Bach: "Jesus bleibet meine Freude"
fra kantate no.147 (Herz und Mund und Tat und Leben), arr. for orgel og violin (el. fløjte el. obo)

Denne meget yndede sats fra kantate no.147 findes i adskillige arrangementer for orgel og andet instrument, men hvor det andet instrument da oftest spiller cantus firmus, overtages denne her af orglet, mens det andet instrument spiller den oprindelige obostemme
Jesus bleibet meine Freude – partitur  (5 sider)
Jesus bleibet meine Freude – violin (fløjte/obo)  (2 sider)


J.G.Walther
J. G. Walther: 16 udvalgte orgelkoraler – supplerende udvalget
i Ditlevsen & Viderø's "Orgelmusik" samt Wöldike's "Orgelkoraler til Kirkeaaret"

Johann Gottfried Walthers orgelkoraler hører til de fleste organisters favoritter. Herhjemme er de ikke mindst blevet kendt fra udvalget i Ditlevsen og Viderø "Orgelmusik", Bd.1 og Wöldikes "Orgelkoraler til Kirkeåret" (tilsammen indeholder de 35 af Walters orgelkoraler). Heinz Lohmann har på Breitkopf & Härtels forlag udgivet et udvalg i tre bind indeholdende 86 orgelkoraler – men stadigvæk er det kun et udvalg, nemlig godt en tredjedel af Walthers samlede produktion. Har du ikke selv denne udgivelse, får du hermed mulighed for at udvide repertoiret med endnu 16 orgelkoraler. Som det fremgår af undertitlen er der ingen gengangere fra ovennævnte danske samlinger. Nr.1-10 er uden pedal, 11-16 er med pedal. Du kan læse mere om Walther og hans orgelkoraler i udgivelsens FORORD .
alle 16 orgelkoraler, incl. titelblad, indholdsfortegnelse og forord (ialt 29 sider)
  1. Christum wir sollen loben schon + 2. Christus der ist mein Leben
  3. Herr Jesu Christ, Du höchstes Gut
  4. Jesu Kreuz, Leiden und Pein
  5. Jesus, meine Zuversicht
  6. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich
  7. Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen
  8. O, Herre Gott, Dein göttlich Wort
  9. Wer nur den lieben Gott lässt walten + 10. Gott ist mein Heil
11. Erschienen ist der herlich Tag
12. Was Gott tut, das ist wohlgetan   MP3–fil
13. In dulci jubilo
14. Jesu, meine Freude
15. Herr Jesu Christ, Du höchstes Gut
16. Schmücke dich, o liebe Seele


Berggreen
A. P. Berggreen (arr.): 22 salmemelodier udsatte for sopran, alt og bas
Berggreens koralbog vandt overordentlig stor udbredelse i sidste halvdel af 1800-tallet. Den udkom første gang i 1853, og tiende og sidste udgave kom så sent som i 1909. I den udgave, der normalt anvendtes i kirkerne, var melodierne "udsatte for fire Syngestemmer", som det hedder på titelbladet; men der blev desuden udgivet en version, hvor melodierne var "udsatte for Sopran, Alt og Bas". Det er fra denne udgave de 22 melodier stammer, som jeg har valgt at lægge ud på nettet.
      Korledere står undertiden i den situation, at der er for få herrestemmer, og det er som oftest tenorerne, det kniber med. Det kniber imidlertid også med at finde gode trestemmige arrangementer af salmemelodierne, og det er det, jeg håber at råde bod på med dette udvalg. Laub har med god grund kritiseret Berggreens og hans samtidiges udsættelser af ældre salmemelodier, men når det drejer sig 1800-tallets melodier, var Berggreen på hjemmebane, og det gælder naturligvis i endnu højere grad, når det drejer sig om hans egne melodier. De 22 melodier i dette udvalg, stammer alle fra denne periode, 8 af dem er Berggreen egne, og andre 8 er af Weyse. Det bør også fremhæves at udvalget omfatter 6 julesalmer.
      Nodebilledet, der er en kopi efter Berggreens koralbog, er tydelig og let læselig, også selv om noderne er sat med det dengang ofte brugte såkaldte typetryk, der godt kan virke en smule stift. I første vers må man også affinde sig med en ortografi, der adskiller sig lidt fra vor egen tids. De øvrige vers er tilføjet i moderne ortografi og typografi.
      Et par pudsige ting skal endnu nævnes: Efter metronomtallet, som korlederen i de fleste tilfælde roligt kan se bort fra (tempoet var på Berggreens tid uhyre langsomt!), er tilføjet endnu et tal. Det angiver i tommer hvor lang et pendul skal være, for at dets svingningstid svarer til metronomtallet. I mangel af en metronom forestillede Berggreen sig, at korlederen var udstyret med en snor, et målebånd og et lod! Man vil også bemærke, at fermaten hos Berggreen optræder i tre forskellige former: står der under buen den sædvanlige prik, betyder det, at noden skal forlænges til det firedobbelte; står der i stedet et komma, betyder det, at noden skal forlænges til det dobbelte, og står der et semikolon, betyder det, at den skal forlænges til det tredobbelte. Også dette kan korlederen roligt kan se bort fra!
      Du kan læse mere om Berggreen ved at klikke på min artikel om Berggreen

 Aldrig er jeg uden våde (Berggreen)
 Dagen går med raske fjed (Weyse)
 Dejlig er den himmel blå (J.G.Meidell)
 Dejlig er jorden (schlesisk melodi)
 De hellig tre konger så hjertensglad (østrigsk julevise)
 Den signede dag med fryd vi ser (Weyse)
 Det kimer nu til julefest (C. Balle)
 Du Herre Krist (Berggreen)
 Her vil ties, her vil bies (Berggreen)
 I østen stiger solen op (Weyse)
 Julen har bragt velsignet bud (Weyse)
 Julen har englelyd (Berggreen)
 Krist stod op af døde (Berggreen)
 Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred (Berggreen)
 Naturen holder pinsefest (Berggreen)
 Nu ringer alle klokker mod sky (Weyse)
 Nu titte til hinanden (Weyse)
 Nu vågne alle Guds fugle små (Weyse)
 Til vor lille gerning ud (Weyse)
 Udrust dig, helt fra Golgata (Gade)
 Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen)
 Vær velkommen, Herrens år (Berggreen)


Hartmann
J. P. E. Hartmann: Fantasi for orgel, opus. 20
J.P.E.Hartmann (1805-1900) var en særdeles produktiv komponist, men til trods for at han gennem hele sit lange liv virkede som organist, først ved Garnisoinskirken siden ved Frue Kirke, har han kun efterladt sig ganske få orgelværker, hvoraf imidlertid fantasien i f-mol, udgivet 1837 af Friedrich Hofmeister i Leipzig, må betegnes som et hovedværk ikke bare i Hartmanns egen produktion, men i den danske orgellitteratur i det hele taget. Den var i høj grad med til at gengive orglet en plads i den danske musikkultur, for som Hartmans biograf, Richard Hove skriver: "Af en eller anden Grund var Orglet som Instrument helt trådt i Baggrunden, og den mægtige og musikalsk vægtige Litteratur, som et Aarhundrede tidligere blomstrede frem, syntes ganske glemt." Noden er scannet efter den originale udgivelse 1837. Du kan læse mere om Hartmann ved at klikke på dette link

  Fantasi i f-mol, opus 20

J. P. E. Hartmann: Sørgemarsch ved Thorvaldsens bisættelse
Blandt de tre sørgemarscher Hartmann har skrevet for orgel, er den til Thorvaldsens bisættelse så absolut den bedste. Richard Hove omtaler den som "et Geni's Værk, en musikalsk fuldvægtig og værdig Klagehymne ved et Geni's Baare", hvorimod sørgemarschen for Oehlenschläger omtales som "en tom Gentagelse, et af de sjældne Tilfælde, hvor Hartmann har været ganske uoplagt til at skrive et Lejlighedsværk", og endelig omtales den tredje sørgemarsch, skrevet til skuespilleren N.P.Nielsens bisættelse, som "et ægte, gedigent Hartmannværk, uden dog at gøre noget Krav på Eftertidens Interesse." Sørgemarschen for Thorvaldsen er komponeret for orgel og messingblæsere, men den udgave, der her gengives i en ny nodeopsætning, er for orgel alene.

  Sørgemarsch ved Thorvaldsens bisættelse

Hans Matthison-Hansen: Tolv Postludier for Orgel (1. og 2.samling)
Hans Matthison–Hansen (1807-1890) er den betydeligste danske orgelkomponist i den romantiske periode. Det var ham, der genoplivede interessen for orgelmusk i Danmark. Når han holdt sine koncerter i Roskilde Domkirke, måtte der indsættes ekstratog fra København! Du kan læse om hans liv og værk i artiklen "Hans Matthison–Hansen – en minderune" som jeg skrev til "Dansk Kirkemusiker Tidende" i anledning af 100-året for hans død. Artiklen findes under menupunktet 'artikler' – men du kan også benytte dette direkte link. Jeg agter at lægge en række af hans større orgelværker ud på nettet, men her lægger jeg foreløbig ud med 12 mindre stykker, som i to omgange og under titlen "Sex Postludier for Orgel" udkom på Horneman & Erslevs Forlag i 1859. Det er fremragende musik, og stykkerne er i øvrigt tilegnet Niels W. Gade. Når Matthison–Hansen valgte at kalde stykkerne postludier, er det fordi man dengang foretrak et ganske kort præludium til gudstjenesten, hvorimod organisten godt kunne tillade sig at brede sig lidt mere i postludiet – og den gennemsnitlige længde af disse stykker er på et halvt hundrede takter. Men i dag vil næppe nogen betænke sig på også at bruge dem som præludier. De er tilrettelagt så de kan spilles såvel med som uden pedal. Originaltrykket er naturligvis for længst udsolgt, og det samme gælder det genoptryk, der kom i 1978. Denne mangel er der hermed rådet bod på.

 Postludier, 1. samling      Postludier, 2. samling


Niels W. Gade: Tre Tonestykker for Orgel, op.22
Skønt den betydeligste af det 18. århundredes danske komponister, Niels W. Gade (1817-1890), i en lang årrække virkede som organist, først ved Garnisionskirken, siden ved Holmens Kirke, har han kun skrevet få værker for orgel. Mest kendt er "Tre Tonestykker", der her gengives efter den originale udgave fra 1851. De er tilegnet J. P. E. Hartmann, med hvis datter Gade blev gift året efter - og hensigten har vel ikke mindst været at gøre et godt indtryk på den kommende svigerfar, der beklædte stillingen som organist ved Vor Frue Kirke. At Gade oprindeligt har forestillet sig satserne spillet som en helhed fremgår af et brev til Clara Schumann fra året 1851, hvori han omtaler værket som en orgelsonate. Fordeligen af tonearter: F-dur, C-dur, a-moll, afslører imidlertid, at Gade har haft problemer med at få satserne til at hænge tonalt sammen, og det er vel grunden til, at han i stedet valgte titlen "Tre Tonestykker". En allerede komponeret fjerde sats blev i øvrigt udeladt i den endelige version.

  1. Moderato   (6 sider)
  2. Allegretto   (2 sider)
  3. Allegro   (6 sider)

Mendelssohn Mendelssohn: Bryllupsmarchen fra "En Skærsommernatsdrøm"
i nyt arrangement for orgel af Jørgen Erichsen

Bryllupsmarchen indgår oprindeligt i musikken til Shakespeares skuespil "En Skærsommernatsdrøm", som Mendelssohn skrev i 1843. Her klinger den i forbindelse med Theseus' formæling med amazonedronningen Hippolyta. Mendelssohn har vel næppe forestillet sig, at det skulle blive i et orgelarrangement, dette festfyrværkeri af et orkesterstykke siden skulle opnå sin største popularitet. Den findes i adskillige arrangementer, hvoraf nogle er yderst virtuose, mens andre snarere må betegnes som forenklede klaverarrangementer. Her har jeg forsøgt at lave et arrangement, der yder både komponist og instrument retfærdighed, men uden at man behøver at være virtuos. Bryllupsmarchen indeholder to trioer, men i forbindelse med et kirkebryllup har man vel sjældent behov for at spille mere end den ene, og her har jeg valgt den lyrisk-melodiøse triodel.
Mendelssohn bryllupsmarch i nyt arrangement for orgel   MP3 (4 min.)


Léon Boëllmann
Léon Boëllmann: Heures mystiques
15 udvalgte satser arr. for orgel med pedal

Boëllmanns store samling af liturgiske satser betragtes af mange organister som mindre interessante, fordi de er skrevet for "Orgue ou Harmonium" og derfor ikke gør brug af pedalet. Det var imidlertid forlæggeren, der ønskede denne begrænsning, fordi han derved kunne gøre regning på et større salg – og harmoniet var i datidens Frankrig et modeinstrument. Man mærker, hvordan Boëllmann undertiden har måttet gå på kompromis for at imødekomme dette ønske, og adskillige steder har han da også indføjet bemærkninger som: "såfremt man spiller på et orgel, bør dette udføres med pedal." Det er dog ikke altid gjort med bare at spille understemmen i pedalet; flere steder er det nødvendigt at lægge den en oktav ned, hvis satsen skal klinge godt, og nogle steder vinder satsen også ved at mellemstemmerne lægges om. Her er 15 udvalgte satser arrangeret, så de med god virkning vil kunne spilles også på et større orgel med mange klanglige muligheder – ja, man kan vel sige, at først derved kommer disse indtagende senromantiske kompositioner til deres fulde ret. Ved udvalget har jeg foruden den musikalske kvalitet (som nødvendigvis må bero på et subjektivt skøn) taget hensyn til stykkernes anvendelighed i en protestantiske kirke. Du kan læse mere om Boëllmann og "Heures mystiques" i udgivelsens FORORD.
  alle 15 satser incl. titelblad, indholdfortegnelse og forord (ialt 32 sider)
  1   Offertoire no.3 - Moderato
  2   Communion no.3 - Andantino)
  3   Offertoire no.1 - Andantino (trio))
  4   Élévation no.1 - Lento
  5   Élévation no.5 - Adagio
  6   Communion no.3 - Andante molto (trio)
  7   Communion no.4 - Adagietto (trio)
  8   Sortie no.1 - Tempo di marcia
  9   Sortie no.3 - Allegro moderato (manualiter)
10   Verset no.13 - Allegro un poco moderato
11   Sortie no.5 - Allegro deciso (manualiter)
12   Verset no.1 - Largo
13   Verset no.9 - Andante (trio)  MP3–fil
14   Verset no.16 - Allegro moderato   MP3–fil
15   Verset no.5 - Lento