en side af webstedet josebamus.dk
Musikforlaget Josebamus
– for fremme af god kirkemusik  
gå til hovedmenuen download noder artikler om kirkemusik kontakt forlaget
       
Illustrationerne herover samt efter teksten viser forsiderne af forlagets nyeste udgivelser
JOSEBAMUS' udgivelser forhandles nu af Aarhus Musik
Josebamus er navnet på et ikke-kommercielt musikforlag, som jeg oprettede i 1984 med det formål at skaffe danske organister gode og billige noder. Navnet er dannet af de første bogstaver i JOhann SEbastian BAch - forlaget "skytsengel". Planen var oprindeligt at genudgive ældre dansk orgelmusik i fotografisk reprint. Ansat ved landets næststørste musikbibliotek havde jeg adgang til praktisk talt alt, hvad der var udgivet af dansk musik. Planen måtte imidlertid opgives, for selv om ophavsretten var udløbet, så ejedes retten til fotografisk genoptryk i de fleste tilfælde fortsat af WH (selve trykpladerne for længst var endt hos Bergsøes metalsmelteri i Glostrup). Imidlertid blev jeg af flere organister, som var orienteret om projektet, opfordret til i stedet til at udgive nogle af mine egne orgelkompositioner - og det blev en formidabel succes med oplag på mere end 500 for nogle af udgivelserne!

I en årrække har forlaget nu ligget i dvale, fordi forskellige forskningsopgaver har lagt beslag på det meste af min tid. Kun forlagets hjemmeside, som du nu sidder med, har jeg bestræbt mig på at vedligeholde og stadig udvide. Her har man frit kunne downloade de fleste af forlagets udgivelser - hvortil i mellemtiden er kommet musik af Bach, Walther, Mendelssohn, Boëllmann, Berggreen, Gade, Hartmann og Matthison-Hansen - ligesom man her kan læse et udvalg af mine artikler og se en nærmere beskrivelse af de førnævnte forskningsopgaver.

Det kan synes ubeskedent, at jeg i denne forbindelse næsten udelukkende har valgt mine egne kompositioner, men statistikken for hjemmesiden fortæller mig, at det er disse, der er størst interesse for. Kun Boëllmanns Heures Mystiques, som jeg har arrangeret med pedal (de er oprindeligt skrevet for harmonium), har jeg taget med, for jeg tror mange flere organister vil blive begejstret for disse små stykker, når bare de bliver opmærksomme på udgivelsen.

Men mon ikke du ligesom jeg foretrækker at spille efter rigtige trykte noder? Løse nodesider, der falder ned fra nodehylden eller ligger hulter til bulter, er et dagligt irritationsmoment for os organister. Derfor har jeg nu (april 2014) indgået en aftale med Aarhus Musik, om forhandling af en række ny- og genudgivelser. Aarhus Musik's egen detaljerede beskrivelse af disse udgivelser kan du - tillige med priserne - se her: www.noder.dk/catalogsearch/result/?q=erichsen