En kort præsentation - plus nogle billeder!

Mit navn er Jørgen Erichsen. Jeg er født i Odense i 1935, men alderen til trods er jeg fortsat særdeles aktiv - det må den website, du netop sidder med, vist være det bedste bevis på! Af uddannelse er jeg magister i musikvidenskab. De første år læste jeg i København, derefter flyttede jeg til Århus, hvor jeg fik min magisterkonferens i 1962. Efter i en række år at have virket som gymnasielærer fik jeg min drømmestilling ved Statsbiblioteket i Aarhus. Statsbiblioteket rummer bl.a. landets næststørste musiksamling, og her havde jeg de bedst mulige betingelser for at dyrke det, jeg allerhelst ville, nemlig musikvidenskabelig forskning.

Et af mine forskningsområder har været dansk guldaldermusik. Et af resultaterne heraf er den biografi om Kuhlau, som du kan læse om under menupunktet "Kuhlau". Blandt mine andre projekter vil jeg nævne danske musikforlags historie og specielt problemet med at datere nodeudgivelser. I denne forbindelse havde jeg et tæt samarbejde med nu afdøde musikantikvar Dan Fog, der som bekendt har udgivet flere bøger om dette emne. Videre har jeg været optaget af at "genoplive" glemte mesterværker (hvor Statsbibliotekets samlinger igen viste sig at være en guldgrube). Udover at det resulterede i både koncertopførelser og grammofonindspilninger med danske musikere havde jeg selv i 1980'erne en udsendelsesrække i Danmarks Radio med dette tema. Også den musikalske oplevelse har optaget mig meget, og jeg har ved Folkeuniversitetet holdt en forelæsningsrække, hvor jeg beskrev den musikalske oplevelse i lyset af C.G.Jungs psykologi. Ved Folkeuniversitetet har jeg i øvrigt også forelæst over Beethovens strygekvartetter og Carl Nielsens symfonier.

Et helt specielt forskningsområde, som jeg fortsat er meget optaget af, er spørgsmålet om tonesystemets matematiske principper. Før jeg begyndte at læse musikvidenskab, havde jeg i et par år læst matematik og naturvidenskab, og den interesse har aldrig forladt mig. Nogle af mine artikler om dette emne kan du finde under menupunktet "artikler", mens andre, hvor det handler om den rene matematik, kan findes under menupunktet "på opdagelse i matematikken". Og så skal det lige tilføjes, at jeg også programmerer og bl.a. har skrevet en række programmer, der i tabeller, grafik og lyd demonstrerer musikkens akustiske og matematiske grundlag på en let forståelig måde (det pædagogiske aspekt har jeg altid lagt stor vægt på). Nogle af disse kan du også finde på dette website, og flere vil efterhånden komme til.

Allerede i min studietid var jeg dybt fascineret af orgler og orgelmusik. Jeg har modtaget undervisning i orgelspil af Valdemar Hansen (Vor Frelsers kirke, København) og Georg Fjelrad (Århus domkirke), og jeg har udnyttet denne undervisning i praksis, idet jeg i en periode har været organist ved et par mindre kirker i omegnen af Århus. I et par år var jeg desuden medredaktør af Dansk Kirkemusiker Tidende, og jeg har siden været knyttet til Organist–bladet som anmelder. I 1984 oprettede jeg Musikforlaget Josebamus, som du kan læse om under menupunktet 'musikforlaget', og hvor det ligeledes er kirkemusikken, der mest er fokus på.

Som komponist fik jeg også allerede i min studietid et orkesterværk opført af Aarhus Symfoniorkester (som dengang hed Aarhus By-Orkester), og en blæserkvintet blev spillet i radioen. Men dengang som nu måtte man pænt følge tidens trend, hvis man ville gøre sig håb om at blive regnet for noget - blandt kolleger og anmeldere, vel at mærke! - og inden for "kompositionsmusikken" (et tåbeligt ord, som jeg kun bruger, fordi det enkle ord 'musik' er blevet voldsomt inflateret og har fået betydninger, som ligger meget langt fra den oprindelige) - som sagt: inden for "kompositionsmusikken" var tidens trend dengang atonalitet, dodekafoni og serialisme. Det kunne jeg umuligt være med til. Jeg følte det som en hån mod selve musikkens væsen. Jeg ville ikke spille med i rollen som de bedrageriske skræddere i "Kejserens nye klæder". Derfor opgav jeg en "normal" karriere som komponist og helligede mig i stedet kirkemusikken og især orgelmusikken. De fleste kirkegængere foretrækker trods alt stadig den ægte vare, selv om Vorherre skal vide, at der også blandt kirkemusikkens udøvere findes "bedrageriske skræddere" - og nok også kirkegængere/koncertpublikum som ikke tør indrømme, at de ikke kan se de fine klæder! Du kan både se og høre et bredt udvalg af min orgelmusik under menupunktet "gratis nodekopiering".

Et af den danske orgelbygger Bruno Christensens instrumenter bærer indskriften MUSICA PRAELUDIUM VITAE AETERNAE (musikken er et forspil til det evige liv). Det er det samme budskab jeg forsøger at formidle gennem min musik. Jeg vover på ingen måde at sammenligne mig med musikkens store; men jeg tror på, at enkens skærv også regnes med, når regnskabes gøres op, og man selv indgår i det evige liv.

En anden af mine interesser er astronomi. Som alle rigtige amatøratronomer har jeg selv bygget min kikkert - den du ser på billedet herover - og det samme gælder den kuppelbygning kikkerten er opstillet i. Jeg har beskrevet konstruktionen af begge dele i en artikel i Astronomisk Tidsskrift. Den kommer frem, hvis du klikker på billedet.

Billeder siger ofte mere end mange ord - jeg runder af med nogle stykker:

Haven er en af mine inspirationskilder Paradisæbletræer i efterårsdragt
Parti fra gårdhaven Fruen filmer fotografen
Der musiceres (Mozarts kvintet for obo, klarinet, fagot, horn og klaver) - det er mig ved klaveret Her spiller jeg 4-hændigt med en af vennerne (lektor Niels Helge Poulsen)
Der øves til en juleoptræden
(cellisten er lektor Finn Aidt)
Rendezvous med en anden Kuhlau-fan,
fløjtenist i DR's symfoniorkester
Toke Lund Christiansen