Denne artikel har været trykt i Dansk Kirkemusiker Tidende, 3 / 90. De manglende
sider 12 og 14 i første del indeholder kun annoncer; andre annoncer er klæbet over.