Denne anmeldelse findes i Organist–bladet, 7/94, s. 338–343