english


deutsch
 Velkommen til www.josebamus.dk
  et websted med fokus på musikvidenskab og orgelmusik
              – og hjemmeside for musikforlaget Josebamus

Jo–Se–Ba–mus
musikforlaget download noder artikler og essays om musik Friedrich Kuhlau en musikalsk spøg (Happy Birthday) på opdagelse i matematikken kontakt
Jørgen Erichsen
Mit navn er Jørgen Erichsen. Jeg er magister i musikvidenskab, født i Odense i 1935, men alderen til trods fortsat særdeles aktiv - det må den website, du netop sidder med, vist være det bedste bevis på! På billedet ser du mig i min "komponisthytte", som jeg selv byggede for mere end 30 år siden (vokset op i et håndværkerhjem er jeg ganske ferm til at mure og tømre, når jeg selv skal sige det). "Komponisthytten" er udstyret med diverse elektronisk grej. I øvrigt var jeg vistnok en af de første herhjemme, som brugte en computer i forbindelse med musik. Hvis du vil vide mere om mig,
kan du klikke på dette link, hvor
der også er en del billeder:
En kort præsentation


Omslaget til min Kuhlau-biografi,
som er nærmere omtalt under
menupunktet "Kuhlau"
herover: en nyudgivelse fra 2014

en revideret genudgivelse fra 2014
AKTUELT:
Den 18.okt. havde jeg sammen med radioværten Jakob Wivel en halvanden time lang udsendelse om Kuhlau på DR's P2. Nu kan udsendelsen høres på nettet, og du finder et direkte link til den under programpunktet FRIEDRICH KUHLAU

læs her om hvad der gemmer sig bag menupunkterne:

musikforlaget
Under dette menupunkt finder du information om Musikforlaget Josebamus – et ikke-kommercielt forlag med fokus på kirkemusik, som jeg etablerede i 1984. Navnet er dannet af de første bogstaver i Johann Sebastian Bach (forlagets "skytsengel"). Tanken var oprindeligt, at det websted, du lige nu er inde på, kun skulle handle om forlaget, men efterhånden fik jeg flere og flere ting hægtet på - som du kan se af det efterfølgende. I april 2014 har jeg indgået en aftale med Aarhus Musik, Danmarks største nodeforretning, om eneforhandling af forlagets udgivelser, og i den anledning har jeg genudgivet nogle længe udsolgte, men stadig efterspurgte udgivelser tillige med flere nye. Det kan du læse mere om, når du åbner menupunktet. Se også illustrationerne i kolonnen til venstre.
download noder
Her kan du ganske gratis downloade mere end 500 sider af forlagets nodeudgivelser: orgelmusik, korsatser, salmer, forspil m.m. Noderne ligger i pdf–format. Du får dem frem på skærmen, når du klikker på den ønskede titel, og du kan så vælge, om du vil udprinte noden, gemme den eller måske sende den til en god ven eller kollega. I mange tilfælde kan du også høre musikken i form af mp3-filer!
artikler og essays om musik
På denne side finder du et udvalg af artikler m.m., jeg i tidens løb har skrevet om musik. Nogle har tidligere været trykt i tidsskrifter, leksika og årbøger, andre offentliggøres hermed for første gang. Jeg har foreløbig delt dem i to kategorier: A) musikhistorisk og musikteoretiske emner – B) kirkemusikalske emner. De sidstnævnte stammer bl.a. fra Dansk Kirkemusiker Tidende, som jeg i en periode var medredaktør af. Her finder du bl.a. 12 artikler om danske salmekomponister. Den førstnævnte kategori omfatter mest decideret videnskabelige afhandlinger, men også enkelte mere underholdende artikler.
Friedrich Kuhlau
I maj 2011 udkom på Georg Olms Verlag, et af Tysklands mest respekterede videnskabelige bogforlag, min 416 sider store biografi om Friedrich Kuhlau. Derfor har jeg nu lavet en speciel side om denne komponist, hvis liv og værk jeg har studeret siden 1970. Foruden en nærmere omtale af bogen finder du en "minibiografi" (14 sider tekst plus en masse illustrationer), en komplet fortegnelse over de mere end 550 kompositioner, Kuhlau nåede at skrive i sit forholdsvis korte liv, en diskografi, der omfatter 112 forskellige kompositioner, samt en vejledning i hvor og hvordan du får fat på noderne til Kuhlaus musik. Og så er der naturligvis links til andre relevante sider om denne komponist, hvis musik i de seneste årtier har oplevet en veritabel renæssance, men hvis levnedsløb indtil nu har savnet en tilbundsgående og på originale kildestudier baseret skildring.
en musikalsk spøg
Denne musikalske spøg, hvor sangen "Happy Birthday to you" er arrangeret i forskellige komponisters stil, skrev jeg for mange år siden i anledning af en god vens fødselsdag. Jeg har siden ofte optrådt med nummeret, og mange har bedt om at få en kopi af noderne. På denne side ligger de nu til fri afbenyttelse, og du kan også frit optræde med nummeret i private rammer; men spilles det offentligt, indspilles det, eller mangfoldiggøres det i form af trykte noder, gælder naturligvis de sædvanlige ophavsretslige regler.
på opdagelse i matematikken
Matematik er ikke bare tørre tal og kolde formler. Den tyske matematiker Karl Weierstrass siger et sted: "En matematiker, som ikke samtidig er et stykke af en digter, bliver aldrig en fuldendt matematiker." Jeg ville nok skifte digteren ud med en musiker, men i begge tilfælde handler det om, at det er vigtigt at bruge sin intuition. I dag er det muligt ved computerens hjælp at få nogle af de aha–oplevelser, som ellers er forbeholdt den professionelle matematiker. Som omtalt i kolonnen til venstre herfor, studerede jeg bl.a. matematik, før jeg valgte musikvidenskaben, og da jeg for en snes år siden lærte mig selv at programmere, var noget af det første, jeg gik i gang med, at skrive matematikprogrammer. Sammenhænge, som tidligere havde været uoverskuelige eller uforståelige, stod nu pludselig lysende klart for mig. Det er nogle af disse oplevelser, jeg gerne vil dele med andre. Nogle af mine andre artikler handler om matematikken i musikken – men her handler det faktisk om musikken i matematikken!
kontakt
Du er velkommen til at sende mig dine kommentarer, spørgsmål, forslag, ris og ros, og jeg vil meget gerne have det at vide, hvis du finder fejl i såvel noder som tekster. Klik på menupunktet "kontakt".
Her ser du de to første sider af mit orgelværk Toccata Thylandica, hvor det
gennemgående motiv er taget fra folkevisen om Ebbe Skammelsøn, der "bor så
nør i Thy" – deraf navnet. Hele værket kan du se under menupunktet 'download noder',
og du kan høre det, når du klikker her: mp3–fil (varighed ca. 9 min.)


Dette websted er skrevet med Stones Webwriter og optimeret til skærmopløsningen 1024 x 768. Det er senest opdateret 2.12.2014